Innhold

Innhold

 1. Innleie
 2. Når kan man leie inn arbeidskraft, og når må man ansette?
 3. Når kan jeg leie fra bemanningsbyrå?
 4. Når kan jeg leie fra en annen produksjonsbedrift?
 5. Kan jeg leie inn utenlandsk arbeidskraft?
 6. Entreprise i stedet for innleie?
 7. Hvilke rettigheter har de tillitsvalgte? Drøftingsplikten.
 8. Hvilke plikter har jeg som innleier fra bemanningsforetak?
 9. Ytterligere plikter
 10. Lønnsnivået - hva er likebehandlingsprinsippet?
 11. Hvordan avsluttes et innleieforhold?

Innleie

Når kan bedriften benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov? I de fleste tilfeller kan bedrifter velge å benytte innleie i stedet for å ansette midlertidig. Dette gjelder likevel ikke for alle grunnlagene i loven. Reglene er også forskjellige ved innleie fra bemanningsbyrå, og innleie fra en annen bedrift, som ikke først og fremst driver med utleie. Denne veilederen gir deg all informasjonen du trenger for å foreta en lovlig innleie.

Denne veilederen har som mål å veilede din bedrift slik at innleie av arbeidskraft blir foretatt på en lovlig måte. Innleie av arbeidskraft er strengt regulert, og det er viktig at bedriften er klar over hvilke regler som gjelder. 

Innhold i veileder
 • Forskjellen på innleie og enteprise, og gjennomgang av to ulike typer innleie
 • Vilkår for innleie fra bemanningsforetak
 • Vilkår for innleie fra annen produksjonsbedrift
 • Innleie av utenlandske arbeidstakere
 • Entreprise eller innleie? 
 • Plikt til drøftinger med tillitsvalgte
 • Innleiers opplysningsplikt og solidaransvaret
 • Øvrige plikter som hviler på innleier
 • Likebehandlingsprinsippet
 • Avslutning av innleieforhold

Når kan man leie inn arbeidskraft, og når må man ansette?

Om en bedrift har behov for midlertidig arbeidskraft, er det flere løsninger å velge mellom.

Ved behov for midlertidig arbeidskraft, kan bedriften velge å benytte seg av midlertidige ansettelser. Bedriften vil da formelt få arbeidsgiveransvaret for arbeidskraften i ansettelsesperioden. Du kan lese NHOs veiledning for midlertidig ansettelse her.

En annen måte å løse et midlertidig bemanningsbehov på, er å benytte seg av innleie fra et bemanningsforetak eller fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, forutsatt at nærmere angitte vilkår er oppfylt. Ytterligere et annet alternativ er å sette ut arbeidet helt, gjennom en entreprise. Det vil kunne være vanskelig å trekke skille mellom de ulike alternativene, og det er viktig å avklare dette innledningsvis.I et bemanningsforhold har arbeidstaker og bemanningsfirmaet en arbeidsavtale, mens bemanningsfirmaet og arbeidsgiver har en avtale om utleie. Bruken av ordet "arbeidsgiver" referer her til innleieren. Arbeidstaker yter arbeid til innleieren, mens innleieren står for tilsyn og ledelse av arbeidstakeren. Illustrasjonsgrafikk.

Forskjellen på innleie og entreprise

Innleie: En innleid arbeidstaker er en person som er ansatt hos en arbeidsgiver, og som for en kortere eller lengre periode er leid ut til en annen virksomhet (innleier) for å utføre arbeid under denne virksomhetens ledelse og instruksjon.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"