Innhold

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg bli lærebedrift?

Det er fylkeskommunen som godkjenner lærebedrifter. Ofte benytter de prøvenemden i faget til å gjøre en vurdering om de er i tvil om produksjon/aktivitet i bedriften er omfattende nok til å dekke læreplanen i faget.

Koster det noe å ha en lærling?

 Man får et tilskudd for opplæringen av lærlingen, og må betale lønn i læretiden. Lærlinger skaper også verdier for bedriften etter hvert som de blir mer selvstendige i læretiden. Hvordan regnestykket totalt ender kan variere fra bransje til bransje.

Hva kreves for å bli lærebedrift?

Man må ha en produksjon eller aktivitet i bedriften som passer med læreplanmålene i faget. I tillegg må det være en i bedriften som har kompetanse i faget og kan være faglig leder. En faglig leder må ha fagbrev eller lang og allsidig praksis i faget (vanligvis 6 år). 

Kan man heve en lærekontrakt?

Ja, hvis lærlingen misligholder sin del av avtalen, eller hvis bedriften ikke lenger er i stand til å gi forsvarlig opplæring kan kontrakten heves, ifølge Opplæringsloven. Hvis man er medlem av et opplæringskontor, er det kontoret som må sørge for omplassering eller heving av kontrakten.

Hvor mange lærlinger kan man ha samtidig?

Det finnes ingen tallmessige begrensninger, kun praktiske. Det er fullt mulig å ha flere lærlinger tilknyttet samme faglige leder. Men man må sørge for at man kan gi forsvarlig opplæring og oppfølging av lærlingene.

Kan faglig leder og instruktør være samme person?

Ja. Man må alltid ha én faglig leder, men man kan ha flere instruktører, for eksempel om lærlingen skal arbeide i flere avdelinger, eller om man har flere lærlinger. Faglig leder og instruktør kan også være samme person om det er mest praktisk.

Hva gjør man med lærlingen ved nedbemanning eller permitteringer?

Det er tillatt å heve lærekontrakten eller permittere en lærling. NHO og LO er allikevel enige om at så lenge man har en produksjon i bedriften som gjør at man kan gi en forsvarlig opplæring, bør lærlingen skjermes. Hovedregelen bør være at "lærlingen skal forlate bedriften sammen med siste fagarbeider".

Lærlinger og lærlinglønn: Dette må du som arbeidsgiver vite

Hvordan håndterer du lønn, overtid, pensum og svenneprøven for lærlinger? Her finner du råd om dette.

 1. Korona: Ordninger og utfordringer for lærlinger

  NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp i kjølvannet av koronakrisa.

 2. Derfor bør du ha lærlinger

  Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.

 3. Hvem er hvem i lærlingordningen?

  Dette er de viktigste aktørene du bør kjenne til

 4. Hvordan bli lærlingbedrift?

  Veiledning, tilskuddsordninger og Fylkeskommunens opplæringskontor.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt