Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvem er hvem i lærlingordningen?

Mann som jobber på et verksted.

Dette er de viktigste aktørene du bør kjenne til:

1) De faglige rådene: Læreplanene springer ut fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring og forvaltes av faglige "råd". Rådene er sammensatte av representanter fra partene i arbeidslivet på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, samt enkelte myndighetsorganer. Utdanningsdirektoratet er sekretariat for rådene. Læreplanene er stadig i endring for å sikre mest mulig relevans og best mulig kvalitet på opplæringen.

Det finnes ett faglig råd pr. yrkesfaglig utdanningsprogram. Disse er:

  • Naturbruk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Design og tradisjonshåndverk
  • Frisør, blomster- og interiørdesign
  • IKT og medieproduksjon
  • Elektrofag
  • Helse og oppvekstfag
  • Restaurant og matfag
  • Salg, service og reiseliv
  • Teknikk og industriell produksjon

2) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY): Utdanningsdirektoratet er også sekretariat for det nasjonale partsorganet for fag- og yrkesopplæring, SRY. Her sitter hovedorganisasjonene i arbeidslivet sammen med Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. SRY er et rådgivende organ for den politiske ledelsen. SRYs mandat er, i likhet med de faglige rådene, regulert gjennom lov (opplæringsloven) og forskrift.

3) Fylkeskommunene: Nyttig informasjon om fag- og yrkesopplæring finnes også på fylkeskommunens nettsider. Fylkeskommunene er skoleeiere og ansvarlig for forvaltningen av videregående opplæring.

4) Yrkesopplæringsnemndene: Også fylkene har egne partssammensatte organer, med hjemmel i opplæringsloven, som utvikler fag- og yrkesopplæringen regionalt i samarbeid med fylkesadministrasjonen og fylkestinget. Her sitter regionale representanter for arbeidslivets parter.

5) Opplæringskontorene: De fleste lærebedriftene er tilknyttet et eget serviceorgan som bistår dem med å rekruttere og følge opp lærlingene. Disse er eid av virksomhetene selv, men kan være organisert forskjellig. Opplæringskontorene er på mange måter bindeleddet mellom fylkeskommunen, lærebedriftene og skolene.