Innhold

Hvem er hvem i lærlingordningen?

Artikkel, Lærlinger

Verksted. Foto.

Fotograf: Bjørnar Eidsmo

Dette er de viktigste aktørene du bør kjenne til

1) De faglige rådene: Læreplanene springer ut fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring og forvaltes av faglige "råd". Rådene er sammensatte av representanter fra partene i arbeidslivet på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, samt enkelte myndighetsorganer. Utdanningsdirektoratet er sekretariat for rådene. Læreplanene er stadig i endring for å sikre mest mulig relevans og best mulig kvalitet på opplæringen.

Det finnes ett faglig råd pr. yrkesfaglig utdanningsprogram. Disse er:

  • Naturbruk
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Design og håndverk
  • Elektrofag
  • Helse og oppvekstfag
  • Restaurant og matfag
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon

2) Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY): Utdanningsdirektoratet er også sekretariat for det nasjonale partsorganet for fag- og yrkesopplæring, SRY. Her sitter hovedorganisasjonene i arbeidslivet sammen med Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. SRY er et rådgivende organ for den politiske ledelsen. SRYs mandat er, i likhet med de faglige rådene, regulert gjennom lov (Opplæringsloven) og forskrift.

3) Fylkeskommunene: Nyttig informasjon om fag- og yrkesopplæring finnes også på fylkeskommunens nettsider. Fylkeskommunene er skoleeiere og ansvarlig for forvaltningen av videregående opplæring.

4) Yrkesopplæringsnemndene: Også fylkene har egne partssammensatte organer, med hjemmel i Opplæringsloven, som utvikler fag- og yrkesopplæringen regionalt i samarbeid med fylkesadministrasjonen og fylkestinget. Her sitter regionale representanter for arbeidslivets parter.

5) Opplæringskontorene: De fleste lærebedriftene er tilknyttet et eget serviceorgan som bistår dem med å rekruttere og følge opp lærlingene. Disse er eiet av virksomhetene selv, men kan være organisert forskjellig. Opplæringskontorene er på mange måter bindeleddet mellom fylkeskommunen, lærebedriftene og skolene.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: