Innhold

Innhold

  1. Karantenetid ved bruk av midlertidige ansettelser
  2. Hva innebærer en karanteneperiode?
  3. Hva er arbeidsoppgaver av "samme art"?
  4. Gjelder karantenen om arbeidsforholdet avsluttes før det er gått 12 måneder?
  5. I hvilke situasjoner er det ingen karantene?
  6. Inntrer det karantene dersom vedkommende ansettes i en ny midlertidig stilling som deretter avsluttes?
  7. Hva med karantenetid ved flere midlertidige ansettelser til ulike tidspunkt?
  8. Hva skjer ved brudd på karantenen?

Karantenetid ved bruk av midlertidige ansettelser

For å begrense adgangen til gjentatte midlertidige ansettelser er det innført karantene ved avslutning av ansettelsesperioden - en kvote for mange som kan ansettes midlertidig på generelt grunnlag, og begrensinger i adgangen til gjennomsnittsberegning. Få svar på alle dine spørsmål om karantenetid ved midlertidige ansettelser i listen nedenfor.

Denne veilederen vil gi deg svar på følgende spørsmål: 

1. Hva innebærer karanteneperiode? 

2. Hva er arbeidsoppgaver av "samme art"? 

3. Gjelder karantenen om arbeidsforholdet avsluttes før det er gått 12 måneder?

4. I hvilke situasjoner er det ingen karantene? 

5. Inntrer det karantene dersom vedkommende ansettes i en ny midlertidig stilling som deretter avsluttes? 

6. Hva med karantenetid ved flere midlertidige ansettelser til ulike tidspunkt? 

7. Hva skjer med brudd på karantenen? 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"