Innhold

Er det begrensninger i adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag?

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Ja. For det første er det begrensninger på hvor mange du kan ansette midlertidig.

For det andre løper det etter ansettelsesperioden en karanteneperiode som begrenser mulighetene. Se nærmere om dette i spørsmålene som følger.

Det kan ikke inngås individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.