Innhold

Er det begrensninger i adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag?

Ja. For det første er det begrensninger på hvor mange du kan ansette midlertidig.

For det andre løper det etter ansettelsesperioden en karanteneperiode som begrenser mulighetene. Se nærmere om dette i spørsmålene som følger.

Det kan ikke inngås individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.