Innhold

Kan man forlenge ansettelsen?

Det er adgang til å forlenge arbeidsforholdet på generelt grunnlag innenfor 12-månedersperioden i de tilfellene arbeidsavtalen i første omgang er inngått for en kortere periode. Dette forutsetter at en eventuell forlengelse avklares før arbeidsforholdet opphører. Forlengelsen bør nedfelles skriftlig slik at det rettslige grunnlaget for fortsatt ansettelse er på det rene.