Innhold

Kan vedkommende fortsette å jobbe etter 12 måneder?

Ja. Bedriften kan velge å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt som en midlertidig ansettelse på annet grunnlag – for eksempel hvis arbeidsoppgavene er av midlertidig karakter eller arbeidstaker skal vikariere for en annen. Reglene innebærer slik sett ikke noen begrensninger i adgangen til å fortsette å ansette midlertidig på annet grunnlag.

Et konkret eksempel er at A ansettes midlertidig på generelt grunnlag i 12 måneder fra 1. februar 2018. Bedriften har etter det behov for en vikar i forbindelse med foreldrepermisjon, og A ansettes i vikarstilling i ett år fra 1. februar 2019. A sin vikaransettelse vil da løpe ut den 1. februar 2020. Etter vikarperioden kan bedriften ansette A fast, eller igjen ansette A midlertidig i 12 måneder på generelt grunnlag eller annet midlertidig grunnlag. Dersom bedriften viderefører ansettelsen på midlertidig grunnlag, er det viktig å være oppmerksom på at A i dette eksemplet vil ha vært ansatt midlertidig i tre år. En arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt på generelt grunnlag og/eller som vikar i mer enn tre år, skal anses som fast ansatt mht. reglene om oppsigelses (stillingsvern), se arbeidsmiljøloven § 14-9 (7). Vær oppmerksom på at om vedkommende går i flere år på forskjellige midlertidige grunnlag, vil vedkommende kunne opparbeide seg et krav på fast stilling.