Innhold

Kan arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse i den nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f ble opphevet 1. juli 2022. Noen arbeidsgivere kan imidlertid fremdeles ha midlertidig ansatte på generelt grunnlag frem til 30. juni 2023. 

Perioden med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, også eventuelt etter 1. juli 2022, vil kunne spille inn i vurderingen av om den midlertidig ansatte arbeidstakeren har krav på fast stilling. Les mer om når en midlertidig ansatt har krav på fast stilling.

Det kan ikke inngås individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag etter den nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. For andre ansatte, faste ansatte og midlertidig ansatte på andre grunnlag, kan det inngås individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.