Innhold

Kan arbeidstiden gjennomsnittsberegnes?

Det kan ikke inngås individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. For andre ansatte, faste ansatte og midlertidig ansatte på andre grunnlag, kan det inngås individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.