Innhold

Inntrer det karantene dersom vedkommende ansettes i en ny midlertidig stilling som deretter avsluttes?

Nei. I dette tilfellet videreføres ansettelsesforholdet på annet grunnlag, og som et klart utgangspunkt inntrer da ingen karantene.