Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innleie av utenlandsk arbeidskraft

Mann og kvinne på byggeplass.

Innleid arbeidskraft trenger arbeids- og oppholdstillatelse. Men det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at alt er i orden - ikke innleier.

Den grunnleggende forskjellen mellom innleie og ansettelse, er at det ved innleie ikke foreligger noe ansettelsesforhold mellom bedrift som leier arbeidskraft og den innleide arbeidskraften. Det samme gjelder dersom man inngår en avtale med et selskap som skal være underleverandør eller oppdragstaker - en entreprisesavtale.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for at arbeids- og oppholdstillatelsen er i orden, og som innleier/entreprenør trenger du derfor ikke forholde deg til arbeidskraftens nasjonalitet.

Alle oppdrag til, eller innleie av, utenlandske foretak skal rapporteres til norske skattemyndigheter. Les mer om dette hos Skatteetaten (Skatteetaten.no). 

Innleid utenlandsk arbeidskraft vil i utgangspunktet ha skatteplikt til Norge fra første arbeidstime. Det er arbeidsgiverens ansvar å sørge for rapportering av ansatte, korrekt skatte- og avgiftsinnbetaling, etc. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at du som innleier kan bli holdt ansvarlig for skatt og avgift som ikke er korrekt trukket/innbetalt av arbeidsgiver. Les mer om dette hos Skatteetaten (Skatteetaten.no).