Innhold

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise på private reiser som utløser karantene?

Artikkel, Spørsmål og svar

Mennesker på en flyplass

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når situasjonen er slik at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, er vår oppfatning at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker ikke å reise.

Brudd på pålegget kan medføre disiplinære reaksjoner.

Når det gjelder arbeidstakere der begge parter har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge og der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, bør partene se på smidige løsninger for avvikling av ferie og reise til hjemlandet.