Innhold

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

 1. Regler om karantene for ansatte

  Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Det gjelder også innreiserestriksjoner. Denne artikkelen gir deg en kortfattet oversikt over reglene.

 2. Har arbeidstakere i karantene krav på sykepenger?

  Smitte- og innreisekarantene som hindrer ansatte i å arbeide, kan gi rett til sykepenger. Det forutsettes at karanteneperioden er til hinder for at arbeidstakeren utfører arbeid for arbeidsgiveren, og dette medfører tap i pensjonsgivende inntekt.

 3. Innleie av utenlandsk arbeidskraft

  Innleid arbeidskraft trenger arbeids- og oppholdstillatelse. Men det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at alt er i orden - ikke innleier.

 4. Ansettelse av utenlandske statsborgere

  Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap.

 5. Skatt for utlendinger

  Utenlandske statsborgere er skattepliktige på lik linje med norske statsborgere.

 1. Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

 2. Brexit: Ansettelse og videreføring av ansettelsesforhold for britiske statsborgere

  Frem til 31. desember 2020 kan britiske borgere velge om de vil ha en EØS-tillatelse i Norge, eller få en ordinær arbeidstillatelse (dersom vilkårene er oppfylt). Britiske borgere som ankommer Norge etter 31. desember 2020 kan kun følge det ordinære sporet. Nedenfor gis en oversikt over de viktigste utgangspunktene, både når det gjelder oppholdstillatelse og britiske arbeidstakeres rett til dagpenger, sykepenger og omsorgspenger.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt