Innhold

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

 1. Innleie av utenlandsk arbeidskraft

  Innleid arbeidskraft trenger arbeids- og oppholdstillatelse. Men det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at alt er i orden - ikke innleier.

 2. Ansettelse av utenlandske statsborgere

  Reglene for arbeidstillatelse i Norge avhenger av arbeidstakerens statsborgerskap.

 3. Skatt for utlendinger

  Utenlandske statsborgere er skattepliktige på lik linje med norske statsborgere.

 4. Artikkel

  Blir alle utenlandske arbeidstakere nå stanset på grensen, og må de eventuelt i karantene?

  Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for hvem som kan reise inn i Norge, og hvilken bevegelsesfrihet utlendinger skal ha i tiden etter innreise.

 1. Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

  Det er ingen minstelønnslov i Norge, men i praksis stilles det krav til lønnsnivå både ved ansettelse og innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt