Innhold

Hvem må i karantene grunnet korona/covid-19, hva innebærer karantene og hvilke unntak gjelder?

Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for karantene, både ved innreise til Norge og ved nærkontakt med smittede av covid-19. Denne artikkelen gir deg en oversikt over karantenereglene.

Myndighetene har i forbindelse med koronapandemien angitt to typetilfeller hvor man settes i karantene – ved nærkontakt og ved innreise fra enkelte land og områder. Begge disse tilfellene medfører i utgangspunktet karantene i 10 døgn. Hvis man kan dokumentere at man i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 ved godkjent laboratoriemetode, kan man unngå karantene.

Smittekarantene

Smittekarantene utløses som hovedregel hvis man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.


Personer som er i smittekarantene skal, på samme måte som ved innreisekarantene, oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg, på skole eller i barnehagen. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Ved negativ test skal de fortsatt være i karantene i den resterende tiden.

Innreisekarantene

Innreisekarantene utløses i utgangspunktet hvis man ankommer Norge fra et område med karanteneplikt. Her finnes en oversikt over land og områder med karanteneplikt. Dette gjelder også ved mellomlanding i områder med karanteneplikt.

Karantenen gjelder i 10 døgn. Kommer personen via et område uten karanteneplikt, forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området. Dersom landet eller området ikke lenger omfattes av karanteneplikt, oppheves karanteneplikten.

De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har et egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise.

Personer som er i innreisekarantene skal, på samme måte som ved smittekarantene, oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. I karantenetiden kan personen ikke være på arbeidsplass der også andre personer oppholder seg, på skole eller i barnehagen. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som forlater Norge i karantenetiden kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Ved negativ test skal de fortsatt være i karantene i den resterende tiden.


Bekreftet smittet av SARS-CoV-2

Personer som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, skal isolere seg. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Unntak fra karanteneplikten
Det finnes flere unntak fra karanteneplikten. Nedenfor gis en enkel oversikt over aktuelle unntak som anses relevante for arbeidsgivere. Personer som er unntatt fra karanteneplikten i tråd med oversikten nedenfor, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet av SARS-CoV-2.

Kortvarig opphold i områder med forhøyet smitte
Det er unntak fra innreisekarantene for reisende med kortvarig opphold i land eller områder med forhøyet smitte mv. Dette unntaket gjelder både i arbeidstiden og fritiden. Les mer om dette unntaket her.

Visse arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger
Det er unntak fra innreisekarantenen for visse arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger. Bruk av unntaket krever normalt testing. Les mer om dette her.

Unntak for enkelte arbeidsreisende ved testing
Det er unntak fra innreisekarantene for enkelte arbeidsreisende ved testing. Les mer om hvem som omfattes av dette og hva dette innebærer her.

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner
Det er unntak fra innreise- og smittekarantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Les mer om dette her.

Særskilte unntak fra innreisekarantene
Det er særskilte unntak ved bl.a. samvær mellom foreldre og barn, samt for de som norske myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner. Les mer om dette her.