Innhold

Smittekarantene utløses som hovedregel hvis man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen som testet positivt ikke utvikler symptomer. Karanteneplikten gjelder i 10 døgn etter nærkontakten.

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Personer i smittekarantene skal oppholde seg i eget hjem, eller på annet egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. De kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre enn dem de bor sammen med. De som er i karantene, kan ikke være på en arbeidsplass der også andre oppholder seg, på skole eller i barnehage. Det er ikke tillatt å bruke offentlig transport.

Personer i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested i Norge etter tillatelse fra kommunelegen. Kommunelegen kan stille vilkår om gjennomføring av konkrete smitteverntiltak for å gi slik tillatelse. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

Personer som er i smittekarantene og bosatt i utlandet kan unntaksvis bruke chartret fly for å komme seg til landet de er bosatt etter tillatelse fra kommunelegen. Kommunelegen kan stille vilkår om gjennomføring av konkrete smitteverntiltak for å gi slik tillatelse. De som er over 12 år, skal bruke munnbind

De som utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust i karantenetiden, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for test. Selv om testen er negativ, skal de fortsatt være i karantene resten av karantenetiden.

Personer som er i smittekarantene og utvikler symptomer på covid-19, skal isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar foreligger.