Innhold

Arbeidstid og lønn på røde dager

Tre utendørs med lys på i julefarger

Utgangspunktet er at det skal være arbeidsfri på alle helligdager.

Desember er en måned med flere røde dager. Hvordan reguleres arbeidstid og eventuell lønn på disse helligdagene?

Arbeidstid

Arbeid på helligdager er regulert på samme måte som arbeid på søndager. Utgangspunktet er at det skal være arbeidsfri på alle helligdager. Det finnes likevel unntak som tillater at det arbeides disse dagene:

 • Arbeid på helligdager er tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Eksempler på dette er fabrikker med døgndrift, hoteller, helseinstitusjoner, politi med mer.  
 • Lov om helligdager og helligdagsfred lister også opp unntak for enkelte faste utsalgssteder, hvor arbeid på røde dager er tillatt. Typiske eksempler er kiosk, butikker under 100 kvm, cafeer, restauranter, bensinstasjoner og museer.
Betaling for arbeid på røde dager 

Selv om arbeidstaker som utgangspunkt har krav på fri, så medfører ikke det nødvendigvis en lønnsplikt for arbeidsgiver. Hvorvidt en ansatt har krav på lønn disse dagene avhenger av hva som er avtalt. Det er vanlig at tariffavtaler har bestemmelser om lønn på røde dager.

Hvis arbeidstakeren har avtalt en fast månedslønn, får hun eller han samme lønn hver måned, uavhengig av hvor mange arbeidsdager og fridager som er i måneden. Arbeidstaker vil dermed få sin lønn uavhengig av helligdagenes plassering.

Dersom den ansatte arbeider på timesbasert lønn, så skal vedkommende ha betalt for de timene det arbeides. Den ansatte får dermed ikke betalt for på røde dager, hvis hun eller han ikke jobber disse dagene.

Dersom virksomheten er i drift på røde dager, vil det samtidig være behov for bemanning. Dersom arbeidstaker blir pålagt eller ønsker å jobbe på en helligdag, medfører ikke dette nødvendigvis krav på lønnstillegg. Utgangspunktet er at arbeidstaker skal ha samme lønn på helligdager, som på en vanlig arbeidsdag.

Arbeidsgiver kan likevel være pålagt å betale helligdagstillegg etter tariffavtale eller individuell avtale. Selv om bedriften ikke er pålagt å utbetale slike tillegg, kan det være andre forhold som tilsier at det gjøres – for eksempel for å gi en ekstra belønning og motivere ansatte som jobber på røde dager.  

Merk at det for 1. og 17. mai gjelder egne regler.

Lov om 1. mai og 17. mai.

Arbeidstid på 1. og 17 mai er regulert på samme måte som arbeid på helligdager - utgangspunktet er at det skal være arbeidsfri. Der 1. og/eller 17. mai ikke faller på søndag eller annen helligdag, skal arbeidsgiver betale full lønn til arbeidstaker, selv om den ansatte ikke arbeider den dagen. Dette er aktuelt for ansatte med timebetaling, ettersom ansatte med månedslønn får utbetalt fast lønn uavhengig av hellig- og høytidsdager. Vilkåret for å få betalt er at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i 30 dager sammenhengende forut for den aktuelle høytidsdagen.

Eksempel: Dersom en ansatt er satt opp til å jobbe hver mandag, og 1. og/eller 17. mai faller på en mandag, skal den ansatte ha betalt for den/de dagene, selv om den ansatte ikke er på jobb eller arbeider.

Hvilke dager er røde? 
 • Vanlige søndager
 • Første juledag
 • Andre juledag
 • 1. januar
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Første påskedag
 • Andre påskedag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Første pinsedag
 • Andre pinsedag