Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Overtid

Her finner du svaret på hva overtidsarbeid er, grensene for dette og hva du må betale.

Hva er overtid?

Alt arbeid utover alminnelig arbeidstid er overtid. Lovens hovedregel er at grensen for alminnelig arbeidstid er ni timer om dagen og 40 timer i uken.

Her finner du en oversikt over hva som er alminnelig arbeidstid.

Tariffavtalen eller den individuelle arbeidsavtalen kan ha en annen definisjon på hva som skal regnes som overtidsarbeid, og når de ansatte skal ha krav på overtidsbetaling. Formuleringer som "etter endt ordinær arbeidstid" går ofte igjen, og refererer til nedsatt arbeidstid for eksempel fra 40 timer til 37,5 timer.

Tariffavtalen eller arbeidsavtalen kan dermed bestemme at de ansatte skal ha rett til overtidsbetalt tidligere enn etter loven. Det er viktig å merke seg denne forskjellen når du skal beregne antallet overtidstimer en ansatt har lov til å jobbe. Da er det lovens grenser for overtid du skal ta utgangspunkt i.

Hva er merarbeid?

Merarbeid er arbeid ut over den arbeidstiden som er avtalt – enten i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid.

Et eksempel på merarbeid er når en deltidsansatt jobber differansen mellom deltid og fulltid, så lenge vedkommende holder seg innenfor grensene for alminnelig arbeidstid og fulltidsstilling.

Eksempel: Kari er deltidsansatt på 20 %. Den avtalte arbeidstiden hennes er på 7,5 timer per uke, dette tilsvarer to halve arbeidsdager. En uke jobber hun to fulle dager, det vil si 7,5 timer mer enn hun pleier. Hun har likevel ikke jobbet mer enn lovens grense for alminnelig arbeidstid. De 7,5 timene ekstra hun jobber er merarbeid.

Overtidstillegg

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.