Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utgangspunkt og generelle regler

Arbeidsmiljøloven inneholder grenser for arbeidstidens lengde. Her får du oversikt.

Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 setter grenser for hvor lang arbeidstid vi har i Norge. I korte trekk bestemmer loven at:

  • Den alminnelige arbeidstiden skal som hovedregel ikke overstige 40 timer per uke.
  • Arbeidstid som overstiger lovens ramme for alminnelig arbeidstid, er overtid.

Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid. Det er gjort i de fleste tariffavtaler. De setter ofte normal ukentlig arbeidstid til 37,5 timer.

Merk at du kan gjøre unntak fra de fleste arbeidstidsreglene i loven for en ansatt i ledende eller særlig uavhengige stilling.

Viktige begreper

Her er noen viktige begreper i loven som du bør kjenne til:

  • Arbeidstid: Tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver
  • Arbeidsfri: Tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver
  • Overtid: Arbeid ut over lovens grenser for alminnelig arbeidstid. Tariffavtaler kan ha egne bestemmelser om overtid.

Arbeidstidsordninger skal være forsvarlige

Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidstidsordninger skal være slik at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.

På Arbeidstilsynets sider finner du informasjon om hvordan du vurderer om arbeidstidsordningen i din bedrift er forsvarlig.

Alminnelig arbeidstid – utgangspunkt

Alminnelig arbeidstid må ikke overstige:

  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av syv dager

Utgangspunktet er ifølge loven at du ikke kan pålegge en ansatt å jobbe mer enn dette innenfor alminnelig arbeidstid. Merk at de fleste tariffavtaler fastsetter at den normale arbeidstiden er 37,5 timer per uke. Du kan likevel pålegge en ansatt å jobbe overtid.

Her finner du det du trenger å vite om overtid.

Unntak

Det er noen unntak fra utgangspunktet om alminnelig arbeidstid.

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.