Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeidstid ved ekstraordinære situasjoner

Noen ganger kan bedriften din oppleve økt fravær blant ansatte, eller økt etterspørsel etter varene eller tjenestene den leverer. Når og hvordan kan du tilpasse arbeidstiden etter situasjonen?

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid som ikke skal overstiges. Få oversikt over disse reglene.

I tillegg har loven krav til hviletid og daglig pause ved lengre arbeidsdager.

Arbeidsmiljøloven og tariffavtalene gir en rekke muligheter til å avtale fleksible ordninger for arbeidstid. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er et eksempel på en slik ordning. Vi oppfordrer sterkt til å benytte disse mulighetene lokalt på den enkelte arbeidsplass. Husk likevel at arbeidstidsordningen i virksomheten må være forsvarlig.

I ekstraordinære situasjoner som gir deg økt behov for arbeidskraft, har du ulike alternativ. Under kan du lese om hva som må til for å velge hvert enkelt alternativ, og når det kan være aktuelt.

Arbeidskraftsalternativer:


 • A
  Kan jeg endre arbeidsplanene?
 • B
  Kan jeg pålegge overtid?
 • C
  Arbeid for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom i akutte situasjoner
 • D
  Tariffavtaler legger til rette for fleksible løsninger

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.