Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Pauser og hviletid

I arbeidsmiljøloven finner du regler om pauser og hviletid. Les mer om disse reglene her.

Pauser

De ansatte har krav på minst én pause hvis den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer. Er den daglige arbeidstiden på minst 8 timer, har den ansatte krav på en samlet pause på minst en halv time. Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid.

Pausen blir en del av arbeidstiden hvis:

  • den ansatte ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, eller
  • det ikke finnes et tilfredsstillende pauserom

Plikter i pausen

For at pausen ikke skal regnes som arbeidstid, må arbeidstaker være fritatt for plikter og kunne forlate arbeidsstedet. Det betyr at hvis du pålegger arbeidstaker plikter i pausene, for eksempel å måtte kunne ta telefonen, er pausen en del av arbeidstiden. Det samme gjelder hvis den ansatte må regne med stadige avbrytelser i pausen.

Hva er et tilfredsstillende pauserom?

Spiserommet skal være så stort at det er nok plass til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig. Det skal være hensiktsmessig innredet og de ansatte skal om nødvendig kunne tilberede måltider der.

Les hva arbeidstilsynet sier om tilfredsstillende spiserom her

Når skal pausen være?

I utgangspunktet kan arbeidsgiver bestemme når pausen skal avvikles.

Pausen kan legges slik at de ansatte fritt kan velge når de vil spise innenfor et angitt tidsrom, eller dere kan avtale et fast tidspunkt for pausen.

De ansatte kan ikke kreve at alle skal ha pause samtidig. Som utgangspunkt bør pausen legges omtrent midt i arbeidstiden med et slingringsmonn på én time i hver retning.

Eksempel: Kari har en normal arbeidstid på 7,5 timer. Arbeidsdagen er fra 08:00 til 16:00, og pausen hennes er på en halvtime. Pausen hennes bør legges mellom kl. 11 og kl. 13.

Får arbeidstaker betalt for pausen?

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.