Innhold

Hvordan gjennomsnittsberegne arbeidstiden hvis arbeidstaker har ferie eller er syk?

Perioder med betalt ferie og perioder med sykefravær tas ikke med, eller er nøytrale, i forhold til beregningen av gjennomsnittet. Disse periodene trekkes altså ut av gjennomsnittsberegningen eller settes som gjennomsnittet, f.eks. 37,5 timer pr. uke.