Innhold

Hva skjer hvis en arbeidstaker havner i karantene under fastsatt ferie?

Spørsmål og svar

En arbeidstaker kan komme i karantene i to tilfeller, enten ved innreise (innreisekarantene) eller ved nærkontakt med en person som er smittet av korona (smittekarantene).

Det kan oppstå tilfeller der arbeidstaker havner i karantene samtidig med at arbeidstaker skal ut i en fastsatt ferie. Da er det ofte to spørsmål som reiser seg:

  1. Kan arbeidstakeren kreve å få utsatt ferien grunnet karantenen?
  2. Hva skal arbeidstaker ha utbetalt – sykepenger eller feriepenger?

1. Kan arbeidstaker kreve å få utsatt ferien grunnet karantene?

En arbeidstaker som kommer i karantene, kan få ferieavviklingen begrenset. Arbeidstakeren kan derfor ønske å utsette ferien til senere i ferieåret.

Ferieloven har bestemmelser om utsettelse av ferie. En arbeidstaker har rett til å få utsatt ferien når arbeidstakeren blir helt arbeidsufør (100 % redusert funksjonsevne) før eller under ferien.

Les mer om regler for utsettelse av ferieavvikling ved sykdom.

I de tilfellene arbeidstaker er arbeidsfør (ikke har 100 % redusert funksjonsevne), men må oppholde seg i karantene i tråd med smittevernreglene (karantenesjekken til helsedirektoratet.no), gir ikke ferieloven arbeidstaker rett til å utsette fastsatt ferie. NHO oppfordrer likevel partene til å finne gode løsninger der dette er mulig.


Et eksempel på en god løsning, kan være at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler at ferien utsettes, og arbeidstaker utfører ordinært arbeid på hjemmekontoret, der dette er mulig.

Blir arbeidstaker syk under karantenen, og dette fører til 100 % arbeidsuførhet, må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring for at arbeidstaker skal kunne kreve ferien utsatt.

Det betyr at en arbeidstaker som kommer i karantene, og som blir arbeidsufør under avviklingen av karantenen, kan kreve å få utsatt deler av ferien fra og med det tidspunktet arbeidstaker blir 100% arbeidsufør.

2. Hva skal arbeidstaker ha utbetalt – sykepenger eller feriepenger?


Arbeidstakers rett til feriepenger eller sykepenger avhenger av om arbeidstakeren avvikler ferien til tross for karantenen, eller om arbeidstaker dokumenterer 100 % arbeidsuførhet ved legeerklæring under karantene og krever at ferien blir utsatt.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"