Innhold

Er bedriften som solidaransvarlig oppdragsgiver etter allmenngjøringsloven også ansvarlig for feriepenger?

Ja, solidaransvaret omfatter også feriepenger og skal utbetales samtidig med lønnen.