Innhold

Kan feriepenger for ikke avviklet ferie utbetales påfølgende år?

Nei. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for lovbestemt ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Feriepengene utbetales først når den overførte ferien faktisk avvikles. Dette gjelder også i de tilfellene det er tale om overføring pga. arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Forbudet mot utbetaling av feriepenger for ikke-avviklet ferie gjelder i utgangspunktet kun for den lovbestemte ferien. Når det gjelder den avtalefestede ferien, må spørsmålet vurderes med utgangspunkt i avtalen som regulerer disse dagene, enten det er tale om tariffavtale eller individuell avtale. Ta kontakt med din landsforening for konkret veiledning.