Innhold

Kan feriepenger for ikke avviklet ferie utbetales påfølgende år?

Nei. Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for lovbestemt ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Feriepengene utbetales først når den overførte ferien faktisk avvikles. Dette gjelder også i de tilfellene det er tale om overføring pga. arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Forbudet mot utbetaling av feriepenger for ikke-avviklet ferie gjelder kun for den lovbestemte ferien. Det vil si at de fire avtalefestede dagene i den femte ferieuken kan gjøres opp ved utbetaling av feriepengene hvis partene ikke blir enige om noe annet.