Innhold

Opptjenes feriepenger når arbeidstaker er syk?

I de første 16 dagene av et sykefravær (arbeidsgiverperioden) betaler arbeidsgiver sykepenger. Arbeidsgiver skal også dekke feriepenger for denne perioden. Etter arbeidsgiverperioden betaler folketrygden feriepenger for inntil 48 sykmeldingsdager hvert opptjeningsår. Hvis arbeidsgiver er fritatt for å betale lønn i arbeidsgiverperioden, dekker folketrygden også feriepenger av sykepengene i denne perioden.

En del arbeidsgivere har forpliktet seg til å betale "full lønn" under sykdom. Det innebærer normalt sett at arbeidstaker skal ha lønn som om vedkommende var i arbeid. Ofte reises det spørsmål ved om arbeidsgiver også da er forpliktet til å betale fulle feriepenger. Det må da foretas en tolkning av hva som er avtalt. Ofte innebærer forpliktelsen til å betale full lønn under sykdom at arbeidsgiver også er forpliktet til å betale fulle feriepenger av dette beløpet, men dette avhenger altså av en konkret tolkning.

Les mer om ferie, ferieloven og feriepenger

 Alt om sykepenger