Innhold

Velferdspermisjon ved tilvenning i barnehage og første skoledag

Foreldre følger datter til skolen.

Har du ansatte som ønsker å følge barn til skolen? Sjekk om din bedrift sin tariffavtale gir rett til lønn ved slik velferdspermisjon.

Mange lurer på om de har rett til fri ved tilvenning i barnehage. Det kan være for å følge barn til første skoledag eller lignende. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler om dette, og eventuell rett til permisjon vil fremgå av tariffavtaler, eller gjennom avtaler med arbeidsgiver.

De fleste tariffavtaler inneholder rett til 1-3 dager fri i forbindelse med barnehagetilvenning og tilsvarende rett til fri ved første skoledag. Det varierer noe hvorvidt de ansatte har krav på lønn under slik velferdspermisjon, men mange tariffavtaler gir rett til lønn.

Mange arbeidsgivere praktiserer lønnet, eller ulønnet velferdspermisjon selv om de ikke er bundet av tariffavtale, eller at det foreligger skriftlige lokale avtaler. 

Avklar hva som gjelder med de ansatte

Dersom din bedrift ikke har tariffavtale, eller praktiserer denne typen velferdspermisjoner, må de ansatte benytte feriedager eller eventuell oppspart avspasering for å kunne ta fri. Det anbefales at dette avklares med de ansatte på forhånd. 

Mange tariffavtaler gir også rett til velferdspermisjon til planlagte legebesøk, tannlege, begravelser, i forbindelse med flytting eller til eget bryllup.


Sjekk hva som står i din bedrifts tariffavtale 

Søk i NHOs tariffavtaleweb
Kontakt din landsforening

Du kan også klikke på kontakt. Er du pålogget får du oppgitt kontaktpersonen i din landsforening under "ring oss". Ellers finner du også chat der.

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer. 
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.