Innhold

Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til permisjon for å ta koronatest eller koronavaksine. Arbeidsmiljøloven gir rett til lønnet og ulønnet permisjon i enkelte andre tilfeller. Få en oversikt her.

I de tilfellene hvor det var nødvendig å være borte fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta koronavaksine, ga en midlertidig koronaforskrift (lovdata.no) rett til sykepenger fra arbeidsgiver ved vaksinering frem til 1. januar 2023. Disse reglene er nå opphevet. Det var forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger fra arbeidsgiver var oppfylt. I praksis ville dette bety at arbeidstakere med svært lang reisevei til vaksineringsstedet eller arbeidsstedet, slik at det ikke ville være mulig å få utført arbeid på vaksinasjonsdagen, ville ha rett til sykepenger, såfremt timen ikke kunne plasseres utenfor arbeidstiden.  

Enkelte av NHOs tariffavtaler gir rett til fri med lønn i forbindelse med undersøkelse, behandling og kontroll av lege, såfremt det ikke er mulig å få legetime utenfor arbeidstiden, såkalte "korte velferdspermisjoner". Denne tariffbestemmelsen gir ikke rett på permisjon for testing eller vaksine. Les mer om korte velferdspermisjoner.