Innhold

Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til permisjon for å ta koronatest eller koronavaksine. Arbeidsmiljøloven gir rett til lønnet og ulønnet permisjon i enkelte andre tilfeller. Få en oversikt her.

I de tilfellene hvor det er nødvendig å være borte fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta koronavaksine, gir en midlertidig koronaforskrift (lovdata.no) rett til sykepenger fra arbeidsgiver ved vaksinering frem til 1. januar 2023. Det forutsettes at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger fra arbeidsgiver er oppfylt. I praksis vil dette bety at arbeidstakere med svært lang reisevei til vaksineringsstedet eller arbeidsstedet, slik at det ikke vil være mulig å få utført arbeid på vaksinasjonsdagen, vil ha rett til sykepenger, såfremt timen ikke kan plasseres utenfor arbeidstiden.  

Enkelte av NHOs tariffavtaler gir rett til fri med lønn i forbindelse med undersøkelse, behandling og kontroll av lege, såfremt det ikke er mulig å få legetime utenfor arbeidstiden, såkalte "korte velferdspermisjoner". Denne tariffbestemmelsen gir ikke rett på permisjon for testing eller vaksine.

NHO anbefaler likevel at bedriftene, uavhengig av lov- og avtaleverk, strekker seg for å bidra til at befolkningen blir testet og vaksinert. Arbeidstakerne bør derfor gis anledning til testing/vaksinering i arbeidstiden der dette er mulig etter dialog med bedriften.