Innhold

Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?

Spørsmål og svar

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til permisjon for å ta koronatest eller koronavaksine. Arbeidsmiljøloven gir rett til lønnet og ulønnet permisjon i enkelte andre tilfeller. Få en oversikt her.

I de tilfellene hvor det er nødvendig å være borte fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta koronavaksine, gir en midlertidig koronaforskrift (lovdata.no) rett til sykepenger fra arbeidsgiver ved vaksinering. Det forutsettes at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger fra arbeidsgiver er oppfylt. I praksis vil dette bety at arbeidstakere med svært lang reisevei til vaksineringsstedet eller arbeidsstedet, slik at det ikke vil være mulig å få utført arbeid på vaksinasjonsdagen, vil ha rett til sykepenger, såfremt timen ikke kan plasseres utenfor arbeidstiden.  

Enkelte av NHOs tariffavtaler gir rett til fri med lønn i forbindelse med undersøkelse, behandling og kontroll av lege, såfremt det ikke er mulig å få legetime utenfor arbeidstiden, såkalte "korte velferdspermisjoner". Denne tariffbestemmelsen gir ikke rett på permisjon for testing eller vaksine.

NHO anbefaler likevel at bedriftene, uavhengig av lov- og avtaleverk, strekker seg for å bidra til at befolkningen blir testet og vaksinert. Arbeidstakerne bør derfor gis anledning til testing/vaksinering i arbeidstiden der dette er mulig etter dialog med bedriften.