Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Ferie

Når har ansatte krav på ferie, og hvor mange dager? Hva med feriepenger? Vi gir deg info, spørsmål og svar om:

  • Feriepenger
  • Overføring av ferie
  • Syk i ferien

Ferie og feriepenger

Generelt om ferie

Alle arbeidstakere har rett til feriefritid. De aller fleste arbeidstakere skal dessuten få utbetalt feriepenger. Hvor mange dager ferie og hvor mye feriepenger arbeidstakeren har rett på, avhenger av en rekke forhold.

Feriefritid er i praksis en rett for arbeidstakeren til å ikke arbeide på det som ellers er en arbeidsdag. Feriepenger er opptjent godtgjørelse som kommer til utbetaling i stedet for lønn. Feriepengene beregnes ut fra feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget inkluderer mange, men ikke alle av ytelsene du som arbeidsgiver betaler til arbeidstakeren.

Feriepenger og feriefritid er altså separate rettigheter. Selv om arbeidstaker ikke har opptjent feriepenger, har arbeidstakeren likevel krav på feriefritid.

Reglene om ferie står i hovedsak i ferieloven. Hvis bedriften din er omfattet av tariffavtale, er en del forhold regulert nærmere der.

Hva må jeg kjenne til?

Hva er forskjellen på opptjeningsår og ferieår?

Arbeidstaker opptjener feriepenger året før disse utbetales. Opptjeningsåret ligger altså året før ferieåret. Samtidig vil et ferieår være opptjeningsår for neste ferieår, så det er altså en forsinkelse på et år i hva som opptjenes og hva som utbetales. Både opptjeningsår og ferieår følger kalenderåret.