Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Ferieloven: Hvem bestemmer når ferien skal tas?

Strandbrygge med stupestativ.

Som arbeidsgiver må du diskutere plasseringen av ferie med den enkelte, eller med tillitsvalgte.

Det er arbeidsgiver som har styringsrett på ferieavviklingen, men både lov og avtaler setter grenser for styringsretten.

Det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for ferien innenfor de rammene loven setter. Det er med andre ord ikke slik at arbeidstaker har krav på å få lagt ferien til en bestemt periode, se ferieloven § 6 (1).

Arbeidstaker skal bli hørt, og arbeidsgiver plikter på forhånd å diskutere plasseringen av ferien med den enkelte, eller med arbeidstakerens tillitsvalgte. Se ferieloven § 6.

Dersom man ikke kommer til enighet, har arbeidsgiver styringsrett.

Spørsmål og svar om ferieavvikling og maler for feriesøknad

Sommerferie

Praktiserer bedriften fellesferie, må det være tilstrekkelig å diskutere plasseringen med de tillitsvalgte. Det gjelder selv om det også er uorganiserte som berøres av at virksomheten stanser.

Arbeidstakeren har etter ferieloven rett til at 18 virkedager plasseres i perioden 1. juni til 30. september, og til at restferien på sju virkedager gis samlet innenfor ferieåret.


Arbeidstakere over 60 år

Når det gjelder ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, kan arbeidstaker selv bestemme når ferien tas. Arbeidstaker kan også velge å dele opp denne ferien.

I en rekke tariffavtaler mellom LO og NHO er det inntatt som bilag en protokoll. Den fastsetter at ekstraferien ikke kan kreves lagt på et tidspunkt som skaper "vesentlige vanskeligheter for produksjonen eller for systematisk ferieavvikling for bedriftens arbeidsstokk som helhet".  For bedrifter bundet av slike tariffavtaler er det derfor dette som gjelder. I visse særlige situasjoner kan altså bedriften motsette seg at ferien legges til bestemte tidspunkter.