Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Ferieloven: Regler for overføring av ferie

Sti av planker til norsk strand med fjell i bakgrunnen.

Husk å inngå skriftlig avtale om overføring av ferie til neste år.

Etter ferieloven har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir avviklet.

Når ferieåret går mot slutten, kan det være arbeidstakere som har utestående feriedager. Som arbeidsgiver må du da enten sørge for at arbeidstakeren får tatt ut den utestående ferien før utløpet av ferieåret, eller inngå avtale med arbeidstakeren om overføring av ferie til neste ferieår.

Arbeidsgivers anledning til å pålegge ansatte å ta ferie, er regulert i ferieloven §§ 6 flg.

Les også: Mer om arbeidsgivers styringsrett når det gjelder ferie  


Regler for overføring av ferie 

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale overføring av inntil 12 virkedager ferie (2 uker) til påfølgende ferieår. Bestemmelser om dette finnes i ferieloven § 7 (3). Bruk for eksempel denne søknaden om overføring av ferie 

Hvis arbeidstakeren har krav på en femte ferieuke i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, vil det bero på disse avtalene om denne delen av ferien kan avtales overført til påfølgende ferieår.

De fleste tariffavtalene gir arbeidsgiver og arbeidstaker en adgang til å skriftlig avtale overføring av de tariffestede virkedager til påfølgende ferieår. I slike tilfeller kan det da skriftlig overføres 17 virkedager ferie til påfølgende ferieår. Inn under virkedager faller alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager.

Avtale om overføring av ferie til påfølgende ferieår inngås skriftlig og kan ikke påberopes overfor ny arbeidsgiver ved nyansettelse.

Utbetaling av feriepenger for utestående ferie

Lovfestet ferie, som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret og som ikke er avtalt eller krevd overført til påfølgende ferieår, blir likevel automatisk med over til neste år.

Det er ikke lenger anledning for arbeidsgiver å utbetale feriepenger for utestående lovfestet ferie, se ferieloven § 7 (3) annet avsnitt.

Forbudet mot utbetaling av feriepenger for ikke-avviklet ferie gjelder kun for den lovbestemte ferien. Det vil si at de fem avtalefestede virkedagene i den femte ferieuken kan gjøres opp ved utbetaling av feriepengene hvis partene ikke blir enige om noe annet.

Les mer på vår temaside om ferie 

I personalhåndboken som tilbys medlemmer i NHO vil bedriftens ansatte enkelt selv kunne finne svar om sitt arbeidsforhold på mobil, nettbrett og desktop. Her får ansatte tilgang til bedriftens retningslinjer og rutiner, samt andre lover som angår dem i jobben. Prøv en håndbok gratis i 30 dager nå!