Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Kan ferien legges samtidig med oppsigelsestid?

Adgangen til å plassere ferie i oppsigelsestiden avhenger av hvor lang oppsigelsestiden er, og om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp arbeidsforholdet.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Når arbeidsgiver har sagt opp arbeidsforholdet, kan ferien legges i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre. Er oppsigelsestiden kortere, må arbeidstaker samtykke til at ferie avvikles i oppsigelsestiden. Slik avtale må inngås skriftlig.

Dersom ferien allerede er fastsatt, og arbeidsgiver deretter sier opp arbeidsforholdet med kortere frist enn tre måneder, kan arbeidstaker også motsette seg at ferien avvikles.

Høyesterett har slått fast at arbeidstaker i en slik situasjon kan velge mellom følgende alternativer:

  • ferien avvikles ikke
  • ferien avvikles i oppsigelsestiden
  • det gis ny sammenhengende oppsigelsestid etter at ferien er avviklet

Det siste alternativet vil medføre at det tar lang tid å avvikle arbeidsforholdet. Det skyldes at oppsigelsestiden begynner å løpe fra den første i neste måned etter ferien er avsluttet. Arbeidsgivere som ser at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser bør derfor vente lengst mulig med å fastsette ferien.

Ekstraferien for arbeidstaker over 60 år skaper ikke problemer i denne sammenheng. Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal tas, og den anses derfor ikke å være pålagt av arbeidsgiver.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse fra arbeidstaker har ingen betydning for fastsettelse av ferien. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller legge ferien til oppsigelsestiden såfremt de øvrige vilkårene i ferieloven er oppfylt.

Arbeidstakers krav om ferie i oppsigelsestiden

Arbeidstaker har i utgangspunktet ikke noe absolutt krav på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsestidens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret. Oppsigelse fra arbeidstaker etter 15. august gir likevel ikke arbeidstaker rett til å kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Uforutsette hendelser

Ferie som er fastsatt før oppsigelse er gitt gir altså hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker i seg selv grunnlag for å avlyse ferien.

Arbeidsgiver kan likevel i enkelte tilfeller endre eller avlyse ferie dersom det foreligger uforutsette hendinger som skaper vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Les mer om dette her. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp arbeidsforholdet – også i tilfeller hvor arbeidsgiver har sagt opp arbeidsforholdet med kortere oppsigelsestid enn tre måneder.

I personalhåndboken som tilbys medlemmer i NHO vil bedriftens ansatte enkelt selv kunne finne svar om sitt arbeidsforhold på mobil, nettbrett og desktop. Her får ansatte tilgang til bedriftens retningslinjer og rutiner, samt andre lover som angår dem i jobben. Prøv en håndbok gratis i 30 dager nå!