Innhold

Hvor lenge er den ansatte dekket av personalforsikringsordningen?

Her kan reglene variere mellom de ulike dekningene og de ulike selskapene. Enkelte grenser kan også være avtalt mellom forsikringsselskapet og bedriften for den enkelte forsikringsordning. Vi anbefaler her at du sjekker hva som står i bedriftens forsikringsavtale eller med leverandøren. For lovbestemt yrkesskade/yrkessykdom er det ingen opphørsalder. For andre dekninger som for eksempel ulykkesdekninger og gruppeliv, kan avtalte grenser for eksempel være 67 år, 70 år eller høyere. Uføredekninger (annen sykdom) antas i de fleste tilfeller å ha en opphørsalder på 67 år.