Innhold

Ble særaldersgrensene i offentlig sektor berørt av lovendringen i 2015?

Nei. Det er ikke kommet endringer i særaldersgrensene i denne omgangen, men det er varslet at regjeringen vil utrede disse senere.