Innhold

Oppsigelse med tilbud om ny stilling

Denne malen kan benyttes når arbeidsgiver har saklig grunn til å si opp arbeidsforholdet, men samtidig ønsker å tilby den ansatte en ny stilling. I situasjoner hvor arbeidsgiver gjennomfører en formell oppsigelsesprosess med tilbud om fortsatt ansettelse på nye vilkår, omtales dette gjerne som en "endringsoppsigelse". Les mer om endringsoppsigelser her.