Innhold

Referat fra drøftelsesmøte med tillitsvalgte - nedbemanning (færre enn 10 arbeidstakere)

Denne malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanninger som omfatter færre enn ti arbeidstakere.