Innhold

Kan den kortere oppsigelsestiden i prøvetiden benyttes ved nedbemanninger?

Ja, den kortere oppsigelsestiden som er lovlig avtalt for prøvetiden gjelder uavhengig av årsaken til oppsigelsen. Det betyr at den også kan benyttes ved nedbemanninger (oppsigelser grunnet virksomhetens forhold).

For at den kortere oppsigelsestiden skal kunne benyttes, må vilkårene for prøvetidsansettelse være oppfylt og oppsigelsen må gis innen prøvetidens utløp. Selve fratredelsen kan likevel skje etter utløpet av prøvetiden.

Dette er viktig å huske på ved avtaler om prøvetid:

  • Avtaler om prøvetid må gjøres skriftlig. Det anbefales å avtale prøvetid i arbeidskontrakten.
  • Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.
  • Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager fra dato til dato i prøvetiden, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

Les mer om prøvetid