Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Opphør av arbeidsforhold før tiltredelse

To personer sitter og prater sammen ved et bord

Det er vanlig praksis i arbeidslivet at arbeidsavtalen inngås før arbeidstakeren begynner i jobben og at det avtales en fremtidig dato for arbeidstakerens tiltredelse. I noen tilfeller kan det oppstå situasjoner som gjør at arbeidsgiver ønsker å fri seg fra arbeidsavtalen i tidsperioden mellom avtaleinngåelse og den datoen arbeidstakeren begynner i jobben. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke regler som regulerer arbeidsgivers adgang til å avslutte arbeidsavtalen i et slikt tilfelle.

Etter tiltredelse = arbeidsmiljøloven 

Dersom arbeidsgiveren ønsker å avslutte arbeidsforholdet etter arbeidstakeren har tiltrådt, er det kjent stoff at avslutningen av arbeidsforholdet reguleres av arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern. Les mer om oppsigelse her. 

En mindre vanlig, men likevel praktisk problemstilling, er om det er vanlig avtalerett eller arbeidsmiljøloven som regulerer opphør av arbeidsforholdet i perioden etter avtaleinngåelse, men før tiltredelse. 

Før tiltredelse = avtalerettslige regler (som hovedregel) 

Spørsmålet har stor praktisk betydning for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvis det er arbeidsmiljøloven som kommer til anvendelse, innebærer det blant annet at arbeidsgiver må avholde et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1, og at vilkårene for oppsigelse eller avskjed etter arbeidsmiljøloven må være oppfylt.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"