Innhold

Kan permitterte eller arbeidsledige ta utdanning og fortsatt motta dagpenger?

Pc og kaffekopp

Hovedregelen er at man ikke har rett til å motta dagpenger når man gjennomgår utdanning eller opplæring, jf. folketrygdloven § 4-6. I forbindelse med koronapandemien ble adgangen til å kombinere dagpenger og utdanning midlertidig utvidet frem til 1. oktober 2021. Fra 1. oktober 2021 innføres det et nytt regelverk som legger til rette for å kombinere utdanning med dagpenger under gitte forutsetninger, og forutsatt at mottakeren søker til Nav.  

Les mer om hvem som har rett til å beholde dagpenger under utdanning, hva man må gjøre og hvilke overgangsregler som gjelder for de som allerede har fått innvilget dagpenger i tråd med reglene som gjaldt frem til 1. oktober 2021. 

Les mer om permittering
Les mer om kompetansehevende tiltak for dagpengemottakere,