Innhold

Kan permitterte eller arbeidsledige ta utdanning og fortsatt motta dagpenger?

Pc og kaffekopp

Ja, det er innført en ordning i midl. forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (lovdata.no).

Ordningen er midlertidig og gjelder fra 20. april til 1. januar 2021. Dette betyr at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent. Den midlertidige ordningen gleder alle typer kurs og opplæring. Dersom dagpengemottakeren har startet på et lengre opplæringsløp og fremdeles er uten arbeid på det tidspunktet denne midlertidige ordningen opphører 1. januar 2021, må dagpengemottakaren regne med å måtte søke særskilt om å kombinere dagpenger og utdanning etter de ordinære unntaksreglene. Les mer på regjeringen.no

Les mer om permittering
Les mer om kompetansehevende tiltak for dagpengemottakere, #delingsdugnad