Innhold

Kan permitterte eller arbeidsledige ta utdanning og fortsatt motta dagpenger?

Pc og kaffekopp

Ja, det er innført en midlertidig adgang til å kombinere dagpenger med utdanning eller opplæring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3

Permitterte som ikke mottar ytelser fra Statens Lånekasse kan ha rett til å kombinere dagpenger og utdanning/opplæring forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt. Tidligere måtte man søke om å kombinere opplæring eller utdanning  med dagpenger og få dette godkjent. Den midlertidige ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring. Dersom dagpengemottakeren har startet på et lengre opplæringsløp, og fremdeles er uten arbeid på det tidspunktet denne midlertidige ordningen opphører (30. juni 2021), må dagpengemottakeren regne med å måtte søke særskilt om å kombinere dagpenger og utdanning etter de ordinære unntaksreglene. Les mer på Nav.no

Regjeringen foreslår å implementere en ny, varig ordning for å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Inntil videre er det foreslått å utvide den midlertidige adgangen til å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning frem til 1. oktober 2021.

Les mer om permittering
Les mer om kompetansehevende tiltak for dagpengemottakere, #delingsdugnad