Innhold

Oppsigelse, permittering eller heving av arbeidsavtalen?

Noen bedrifter er nå i en situasjon hvor det er inngått arbeidsavtale med en arbeidstaker uten at arbeidstakeren har tiltrådt arbeidet ennå. Det kan for eksempel være sesongarbeidere. Mange bedrifter har nå et redusert bemanningsbehov som følge av korona-utbruddet, og må permittere og/eller nedbemanne i virksomheten. Spørsmålet er hvordan man skal håndtere de man har inngått arbeidsavtale med, men som ikke har begynt å arbeide.

Skal de permitteres eller sies opp som andre arbeidstakere, eller kan man heve arbeidskontrakten? Behandles de som andre arbeidstakere, vil de ha rettigheter knyttet til permittering og/eller rett til oppsigelsestid mv. Det har med andre ord stor økonomisk betydning – både for den enkelte og for bedriften – hvilke regler som kommer til anvendelse.

Inngåelse av arbeidsavtaler reguleres av avtaleloven, mens deler av innholdet i avtalen reguleres av arbeidsmiljøloven

Inngåelse av en arbeidsavtale skjer på samme måte som andre avtaler i vårt samfunn. Partene blir enige om vilkårene etter forhandlinger. Hvorvidt det er inngått en avtale reguleres av avtaleloven. Det nærmere innholdet i arbeidsavtalen er delvis lovregulert i arbeidsmiljøloven § 14-6. Her fremkommer det en rekke forhold som må reguleres av avtale eller som det må gis opplysninger om.

Dersom det er inngått en arbeidsavtale (fast eller midlertidig kontrakt), hvor det fremgår at arbeidstakere skal starte arbeidet en gang i fremtiden, sier man rettslig sett at arbeidet ikke er tiltrådt. Arbeidsforholdet har med andre ord ikke startet, selv om man har en avtale om at man skal begynne å arbeide.

Les mer om:
  • når arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse
  • når avtaleretten kommer til anvendelse
  • når det er grunnlag for å heve en arbeidsavtale
  • når det er grunnlag for å permittere 
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"