Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva er inkluderende arbeidsliv (IA)?

To kolleger sammen med en rådgiver.

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Den første IA-avtalen ble inngått høsten 2001. Den nåværende IA-avtalen gjelder for perioden 1. januar 2019 til 31.12.2024. 

IA-avtalen har  to overordnede mål:  

 • Redusere sykefraværet med 10 % fra årsgjennomsnitt for 2018
 • Redusere frafallet fra arbeidslivet

Sykefraværsoppfølgingen retter seg inn på to hovedsatsinger:

 • forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • lange gjentagende sykefravær.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer. 

Virkemidler
 • Nav Arbeidslivssentrene er tilgjengelig for alle som er i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
 • Det legges til rette for at bedriften og de tillitsvalgte kan jobbe godt sammen for redusert fravær. 
 • Det er utviklet en Arbeidsmiljøportal med informasjon, anbefalinger og veivisingsmateriell for virksomhetene. Denne er utviklet av Arbeidstilsynet i samarbeid med NAV, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Idebanken.
 • Verktøyene i Arbeidsmiljøportalen er brukerorientert og interaktiv, slik at partene på arbeidsplassen i fellesskap kan kartlegge egen virksomhet og måle egne aktiviteter og resultater opp mot andre virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med.
 • Egne bransjeprogrammer for bransjer med særlig stort potensiale for reduksjon i sykefravær.
 • Økt satsing på opplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
Konkret for bedriftene vil de merke følgende: 
 • De vil oppleve å få god tilgang på konkret kunnskap om hva de bør gjøre, i sin bransje, for å redusere sykefraværet 
 • De vil få tilgang til eksperthjelp og mulighet til kompetansetiltak ved de lange og krevende sykefraværssakene 
 • IA-avtalen tydeliggjør at arbeidsplassen er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte som sammen skal gjøre jobben.