Innhold

Hva er IA?

To kolleger sammen med en rådgiver.

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Den første IA-avtalen ble inngått høsten 2001. Den nåværende IA-avtalen ble presentert 4. mars 2014. Denne avtalen går frem til 31.12.2018.

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen setter tre overordnede mål:  

  • Redusere sykefraværet
  • Rekruttere og beholde flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet
  • Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene

Den lokale delen – samarbeidsavtalen - inngås mellom virksomhetene og NAV Arbeidslivssentrene og gir virksomheten rett til å kalle seg IA-virksomhet. En slik virksomhet får ekstra ressurser fra NAV til å arbeide med å nå de tre delmålene.