Innhold

Artikkelarkiv

 1. Konflikter

  Hva må arbeidsgiver gjøre for å motvirke trakassering?

  Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det dersom det oppstår en hendelse.

 2. Konflikter

  Når er trakassering straffbart?

  Enkelte tilfeller av seksuell trakassering kan også rammes av bestemmelser i straffeloven. Dette gjelder også utenom de åpenbare tilfellene, som voldtekt og voldtektsforsøk.

 3. Dismissal when absent due to sickness step by step

  In some cases it turns out after some time that an employee on sick leave will probably not be able to work again, at least not in his/her current position.

 4. Hvordan gjennomføre julebord der alle føler seg trygge og velkomne

  Julebord er en arena hvor det ofte serveres endel alkohol og grensene for akseptabel oppførsel kan bli uklare. NHO, LO og Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet noen råd til bedrifter som arrangerer julebord.

 5. Erstatning ved arbeidskonflikter

  Medlemsbedrifter i NHO som er tilsluttet tariffellesskapet, kan få erstatning i forbindelse med lovlige og ulovlige arbeidskonflikter. I dokumentet nedenfor finner du oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder for utbetaling av erstatning. Dersom din bedrift står ovenfor en mulig konfliktsituasjon må du snarest mulig ta kontakt med din landsforening eller NHO for å få avklart bruken av retningslinjene i det konkrete tilfellet.

 6. Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

  Fra 1. juli 2017 er det ikke lenger tillatt å bruke de gamle oransje faresymbolene på kjemikalier selv om produktene er produsert før juni 2015.

 7. Hva er seksuell trakassering?

  Hvor går grensen for hva som er straffbart og hva som kan få arbeidsrettslige konsekvenser? Hvilket ansvar har arbeidsgiver?