Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Beskytt bedriftens immaterielle rettigheter og verdier (IPR)

  De unike ideene i din bedrift gir deg konkurransefortrinn. Beskytter du dem godt nok? Se hvordan du kan dra nytte av vår samarbeidsavtale med Onsagers AS om patent-, varemerke- og designbeskyttelse.

 2. Artikkel

  Ny lov om likestilling og diskriminering

  Den 1. januar i år trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Loven erstatter de fire någjeldende likestillings- og diskrimineringslovene; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

 3. Artikkel, Spørsmål og svar, Kjemisk og biologisk eksponering

  Er det krav om at stoffkartotek må være på papir?

  Etter 01.01.2018 er det ikke lenger et krav at stoffkartotek må finnes på papir.

 4. Artikkel

  NHOs HMS-dag 2018

  Å forebygge innebærer å redusere risiko. Vi setter fokus på risikoforståelse som grunnlag for forebyggende HMS-arbeid under årets HMS-konferanse.

 5. Artikkel

  Digital lederhåndbok

  Gi dine ledere enkel tilgang til informasjon og rutiner for å utøve sine lederoppgaver. Lederhåndboken er et viktig verktøy for å sikre enhetlig ledelse, samt gi mellomledere et godt verktøy i utøvelsen av sin lederrolle.

 6. Artikkel, Ferie

  Overføring av ferie

  Etter ferieloven har både arbeidsgiver og arbeidstaker plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir avviklet. Nå som ferieåret går mot slutten er det allikevel arbeidstakere som har utestående feriedager. Arbeidsgiver må da enten sørge for at arbeidstakeren får tatt ut den utestående ferien før utløpet av ferieåret, eller inngå avtale med arbeidstakeren om overføring av ferie til neste ferieår.