Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel

    Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

    Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne forsikring hos NAV for å ha rett på sykepenger fra 1. dag.

  2. Når er reisetid arbeidstid?

    Utgangspunktet er at reise til og fra jobb ikke er arbeidstid. Det kan likevel oppstå unntak. For at reisetid skal kunne anses som arbeidstid må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.