Innhold

Artikkelarkiv

  1. Konflikter

    Hva må arbeidsgiver gjøre for å motvirke trakassering?

    Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det dersom det oppstår en hendelse.

  2. Konflikter

    Når er trakassering straffbart?

    Enkelte tilfeller av seksuell trakassering kan også rammes av bestemmelser i straffeloven. Dette gjelder også utenom de åpenbare tilfellene, som voldtekt og voldtektsforsøk.