Innhold

Artikkelarkiv

  1. Artikkel, Pensjon, forsikring og AFP, Aldersgrenser

    Dette må du vite om bedriftsintern aldersgrense og arbeidsmiljøloven

    Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.