Innhold

Artikkelarkiv

 1. Oversikt over kurs som tilbys fra NHO-fellesskapet

  Både NHO og lands- og bransjeforeningene tilbyr kurs. Her finner du en oversikt fra de forskjellige tilbyderne.

 2. Bedriftens fremtidige kompetansebehov

  Det kan være krevende å skaffe seg oversikt over hvilken kompetanse bedriften vil komme til å trenge. Her har vi samlet rapporter og undersøkelser som sier noe om utviklingstrekk og behov i fremtidens arbeidsliv.

 3. Hva sier arbeidsmiljøloven om kompetanseutvikling

  Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som setter krav til opplæring og kompetanseutvikling.

 4. Hva sier Hovedavtalen om kompetanseheving

  Hovedavtalen mellom LO-NHO del B, kap XVIII, har bestemmelser om kompetanseutvikling. Hovedavtalen mellom YS-NHO har likelydende bestemmelser.

 5. Få ekspertbistand ved vanskelige sykefraværstilfeller

  IA-avtalen åpner for at NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis en arbeidstaker har lange og/eller hyppige sykefravær. Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet.