Innhold

Artikkelarkiv

 1. Koronarelatert sykefravær som vilkår for refusjon av sykepenger fra NAV

  Lengden på arbeidsgiverperioden avhenger av om egen-/legemelding angir at fraværet er koronarelatert. Arbeidsgiver trenger altså noe informasjon om årsak til fravær for å få refusjon etter tre dager.

 2. Artikkel

  Korona og personvern på arbeidsplassen

  Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt. For arbeidsgiver er det derfor viktig å finne en riktig balansegang mellom en nødvendig informasjonsflyt på arbeidsplassen og hensynet til den enkelte ansattes personvern. I denne artikkelen omtales noen situasjoner der arbeidsgiver må være særlig bevisst sine plikter etter personvernregelverket.

 3. Artikkel

  Permittering og bruk av vikarer

  Flere bedrifter opplever for tiden midlertidig sysselsettingsmangel i deler av virksomheten sin, som gir saklig grunn til permittering. Samtidig kan det oppstå midlertidige behov for arbeidskraft i andre deler av virksomheten, for eksempel på grunn av sykdom eller annet fravær. Et relevant spørsmål er om virksomheten da kan bruke vikarer for å dekke behovet.