Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Mal for permitteringsvarsel på norsk og engelsk

  Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet.

 2. Artikkel

  Veileder i reglene for permittering

  Seks skritt du må følge for å gjennomføre en permittering. For medlemmer i NHO.

 3. Artikkel

  Begjæring om egen konkurs i aksjeselskap

  Selskaper kan komme i en situasjon hvor de er rettslig forpliktet til å begjære seg selv konkurs. Denne artikkelen skal ta for seg plikten for aksjeselskaper til å begjære seg selv konkurs, hvilken vurdering som må foretas og hvilket ansvar styremedlemmer har i en slik situasjon.

 4. Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

  NHO har laget en mal for egenerklæring til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon som trenger unntak fra karanteneplikten eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.

 5. Samleside om hygienetiltak tilpasset ulike bransjer

  Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. Her finner du en oversikt over noe av det bransjetilpassede materialet som finnes tilgjengelig for NHOs medlemmer.

 6. Artikkel

  Offentlige anskaffelser: Avbestillinger fra det offentlige

  Betaling for ytelser som det offentlige har bestilt.