Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Korona og årsmøter i samvirkeforetak

  Fysiske møter kan være problematiske i disse tider. Denne artikkelen omtaler hvilket handlingsrom samvirkeforetak har til å gjennomføre årsmøter uten personlig fremmøte.

 2. Nytt om permittering, sykepenger og omsorgspenger

  Regjeringen og partiene på Stortinget er nå enige om et forlik for en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. I denne artikkelen vil vi gi oversikt over de ulike endringene, og når de trer i kraft.

 3. Smitteverntiltak i arbeidslivet: Hvordan risikovurdere arbeidsplassen

  For å hindre potensiell smitte, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

 4. Artikkel

  Oppsigelse eller heving av arbeidsavtalen?

  Noen bedrifter er nå i en situasjon hvor det er inngått arbeidsavtale med en arbeidstaker uten at arbeidstakeren har tiltrådt arbeidet ennå. Det kan for eksempel være sesongarbeidere. Mange bedrifter har nå et redusert bemanningsbehov som følge av korona-utbruddet, og må permittere og/eller nedbemanne i virksomheten. Spørsmålet er hvordan man skal håndtere de man har inngått arbeidsavtale med, men som ikke har begynt å arbeide.