Innhold

Artikkelarkiv

 1. Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

  Fra 1. juli 2017 er det ikke lenger tillatt å bruke de gamle oransje faresymbolene på kjemikalier selv om produktene er produsert før juni 2015.

 2. Hva er seksuell trakassering?

  Hvor går grensen for hva som er straffbart og hva som kan få arbeidsrettslige konsekvenser? Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

 3. Rutine for håndtering av konflikter og trakasseringstilfeller

  Handlingsprogram mot mobbing, seksuell trakassering og uakseptabel adferd.

 4. Hvordan håndtere mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen?

  Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden.

 5. Spørsmål og svar overtid

  Overtid er alt arbeid utover den alminnelige arbeidstid. Reglene kan variere ut fra om man er bundet av tariffavtale eller ikke. Får svar på spørsmål om overtid nedenfor.

 6. Spørsmål og svar om arbeidstid

  Reglene om arbeidstid regulerer blant annet hvor lenge man kan arbeide, om man kan arbeide på søndager og natt, og hva som regnes som arbeidstid og arbeidsfri. Få svar på dine spørsmål i listen nedenfor.

 7. Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

  Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter en øvre grense for arbeidstid som ikke skal overstiges. Arbeid utover den alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid, noe som er gjort i de fleste tariffavtaler hvor ukentlig arbeidstid ofte er satt til 37,5 timer.

 8. Energi Norges utvalg

  Her finner du møtedokumenter og referater fra Energi Norges utvalg.

 9. Lay offs

  When the enterprise is not able to employ the employee in a financially sound way, and the situation is of a temporary nature, the employee may be laid off for a period of time. Lay-off means that the employee is released from his/her job and that the employer shall only pay wages for a short period of time. The terms for laying-off employees are not statutory, but included in the Basic Agreement. The rules also apply to enterprises that are not bound by the Basic Agreement.

 10. Hiring of labour

  When may the enterprise use hired workers to cover the need for labour? In most cases enterprises may choose to hire workers instead of using temporary appointments. This, however, does not apply to all the grounds specified in the Act. The rules also differ between hiring from temporary-work agencies and hiring from enterprises other than temporary-work agencies whose object is not primarily to hire out labour.