Innhold

Artikkelarkiv

 1. Særavtale – tariffavtale mellom bedriften og tillitsvalgte

  Denne artikkelen vil gi deg en kort innføring i de ulike tariffavtalene i tariffsystemet. Artikkelen tar spesielt for seg hva en særavtale er. Det anbefales at denne artikkelen leses før bedriften inngår en særavtale.

 2. Artikkel

  Tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering

  Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

 3. Hvem skal jobbe hjemmefra og hvem skal være på kontoret?

  Når samfunnet gradvis åpner opp vil det være flere som returnerer til arbeidsplassen. Det vil trolig i en periode være mange arbeidsgivere som har medarbeidere både på kontoret og hjemme. En slik situasjon kan være en ekstra utfordring for ledere, og det er viktig at alle blir inkludert i møtevirksomhet og at alle blir sett.

 4. Hvilke regler gjelder ved bruk av hjemmekontor

  Styringsrett, arbeidsmiljø og tilbakeføring til arbeidsplassen: Flere bedrifter har i forbindelse med koronapandemien pålagt ansatte å jobbe hjemmefra. I denne artikkelen gjennomgår vi sentrale vurderinger ved arbeid fra hjemmekontor og hvilke regler som gjelder ved tilbakeføring av ansatte til det ordinære arbeidsstedet.

 5. Veileder for oppfølging av medarbeidere som arbeider på hjemmekontor

  I denne veilederen gir vi tips og råd til virksomheter og ledere for å sikre best mulig oppfølging av medarbeidere som arbeider fra hjemmekontor.

 6. Utdannet.no – få tilgang til 170+ nettkurs!

  Utdannet.no er en norsk edtech-startup som utvikler og publiserer videobaserte nettkurs i digitale programvarer, kreative fagfelt og grunnleggende forretningsferdigheter. Med egenutviklet e-læringsplattform ønsker de å gjøre kompetanseutvikling tilgjengelig for alle, uavhengig av tid og sted.

 7. Artikkel

  Rekonstruksjon og gjeldsforhandling

  Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av korona (covid-19). Loven skal bidra til å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Rekonstruksjonsregler kan bidra til at bedrifter som under normale forhold er lønnsomme, i større grad kan reddes, og arbeidsplasser og verdier sikres. Nedenfor finner du svar på en rekke spørsmål om rekonstruksjon og gjeldsforhandling.

 8. Artikkel

  Oppsigelse under permittering

  Etter hvert som situasjonen utvikler seg kan det bli klart for bedriften at det ikke vil være mulig å ta permitterte ansatte tilbake i arbeid innen rimelig tid. Når bedriftens utfordringer med å sysselsette arbeidstakeren viser seg å være av varig karakter, vil det ikke lenger foreligge grunnlag for permittering. I slike tilfeller vil permitteringen måtte erstattes med oppsigelse. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette, samt eventuelle oppsigelser fra arbeidstakere i en slik prosess.

 9. Artikkel

  Forsvaret og NHO samarbeider om offentlige anskaffelser

  Vil du selge til offentlig sektor og Forsvaret spesielt? Her er presentasjonene fra nettmøtet NHO hadde sammen med Forsvarsministeren og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

 10. Artikkel

  Krav til styringsgruppe for bedriftens pensjonsordning

  Bedrifter med minst 15 ansatte har krav om styringsgruppe. Styringsgruppen har rett til å uttale seg, men ikke bestemmelsesrett i saker som gjelder forvaltning og praktisering av bedriftens pensjonsordning.