Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Hva kan min bedrift gjøre i møte med lokale karanteneregler og reiserestriksjoner?

  Regjeringen har stengt skoler og barnehager, og iverksatt de mest inngripende tiltakene overfor borgere og bedrifter i fredstid. Samtidig har flere kommuner innført lokale karanteneregler og reiserestriksjoner som forverrer situasjonen for mange bedrifter. Her er noen tips til hva du og din bedrift kan gjøre i møte med lokale karanteneregler og reiserestriksjoner.

 2. Artikkel

  Statens obligasjonsfond - for større bedrifter

  Staten etablerte Statens obligasjonsfond 27. mars 2020. Fondet skal være utlåner i obligasjonslån. Obligasjonslån er et lån til én låntaker med flere långivere som hver låner ut en andel av det samlede lånet. Disse andelene – obligasjonene – kan omsettes.

 3. Spørsmål og svar om kompensasjon til foretak for tapt omsetning

  Foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. Forslaget skal behandles i Stortinget. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

 4. Fraværsregistrering og skjema for egenmelding

  For å få refusjon av sykepenger ved bruk av egenmelding krever NAV dokumentasjon. NHO har utarbeidet et skjema som kan brukes.

 5. Statens garantiordning for lån til bedrifter

  Staten har laget en ordning som skal gjøre det enklere for bedrifter å få lån i banken. Kort sagt går ordningen ut på at staten dekker 90 prosent av det tap bankene eventuelt får, mens bankene selv taper de siste 10 prosentene.

 6. Koronasmitte og taushetsplikt/personvern

  Koronapandemien utfordrer hele samfunnet, arbeidsplassene og hver enkelt av oss. Det pågår i den forbindelse også en debatt om taushetsplikt for diagnoser og fravær fra arbeid, og hva som gjelder under en pandemi.

 7. Korona: Utfordringer for lærlinger

  NHO får mange henvendelser fra bedrifter som har ulike spørsmål som gjelder lærlinger og lærekandidater. NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet opp i kjølvannet av koronakrisa.

 8. Artikkel

  Mal for permitteringsvarsel på norsk og engelsk

  Permitteringsbrevet må utformes konkret og ut fra omstendighetene. Varslet gis skriftlig til den enkelte med mindre man lokalt blir enige om annet.

 9. Artikkel

  Veileder i reglene for permittering

  Seks skritt du må følge for å gjennomføre en permittering. For medlemmer i NHO.

 10. Artikkel

  Begjæring om egen konkurs i aksjeselskap

  Selskaper kan komme i en situasjon hvor de er rettslig forpliktet til å begjære seg selv konkurs. Denne artikkelen skal ta for seg plikten for aksjeselskaper til å begjære seg selv konkurs, hvilken vurdering som må foretas og hvilket ansvar styremedlemmer har i en slik situasjon.