Innhold

Artikkelarkiv

 1. Regler for foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvoter

  Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

 2. Endringer i permitteringsregelverket fra 2019

  Endringer i regelverket innebærer blant annet en forlenget arbeidsgiverperioder.

 3. Anbefalte tiltak mot datakriminalitet og cyberangrep

  Her får du innsikt i hvordan skape en digital sikkerhetskultur, råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sikkerhetsfaglige anbefalinger for utsetting av IKT-tjenester og definisjoner på begreper.

 4. Artikkel

  NHO Kurs: Økonomi for ikke-økonomer

  Har du en hverdag hvor du stadig har spørsmål angående økonomiske problemstillinger ? Dette kurset har som mål å gi deg innsikt i begreper og problemstillinger for å gi deg trygghet i økonomiske sammenhenger for din bedrift.

 5. Gode råd som forbereder deg på besøk fra Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. Det gjennomføres både varslede og ikke-varslede tilsyn, og her har vi samlet noen råd til bedriftene som kan være nyttig ved slike tilsynsbesøk.

 6. Nye beregningsregler for sykepenger fra 1. januar 2019

  Beregningsperioden endres fra 4 uker til 3 måneder.

 7. Ny IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

  Med ny IA-avtale kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

 8. Artikkel

  Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

  Partene ble 18. desember 2018 enig om ny IA-avtale. Det er ikke lengre nødvendig å tegner avtale på bedriftsnivå.  I tillegg blir det utviklet bedre, mer tilgjengelige verktøy, og utvalgte bransjer får ekstra oppfølging .

 9. Arbeidstid og lønn på røde dager

  Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og eventuelt lønn reguleres på røde dager og 1. og 17. mai.

 10. NHO Kurs: Praktisk personalledelse

  «Hva er god personalledelse?» Ikke alle ledere har trening og kompetanse i personalledelse og rekrutteringsarbeid, og kan føle seg usikre på egne lederferdigheter. Det er ikke alltid lett å fylle lederrollen når hverdagen fylles med mange oppgaver og forventninger til både personalledelse og lønnsomhet for bedriften.