Innhold

Artikkelarkiv

 1. Konflikter

  Hva må arbeidsgiver gjøre for å motvirke trakassering?

  Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det dersom det oppstår en hendelse.

 2. Dismissal when absent due to sickness step by step

  In some cases it turns out after some time that an employee on sick leave will probably not be able to work again, at least not in his/her current position.

 3. Erstatning ved arbeidskonflikter

  Medlemsbedrifter i NHO som er tilsluttet tariffellesskapet, kan få erstatning i forbindelse med lovlige og ulovlige arbeidskonflikter. I dokumentet nedenfor finner du oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder for utbetaling av erstatning. Dersom din bedrift står ovenfor en mulig konfliktsituasjon må du snarest mulig ta kontakt med din landsforening eller NHO for å få avklart bruken av retningslinjene i det konkrete tilfellet.

 4. Gammel kjemikaliemerking er ikke lenger tillatt

  Fra 1. juli 2017 er det ikke lenger tillatt å bruke de gamle oransje faresymbolene på kjemikalier selv om produktene er produsert før juni 2015.

 5. Hva er seksuell trakassering?

  Hvor går grensen for hva som er straffbart og hva som kan få arbeidsrettslige konsekvenser? Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

 6. Slik lager du bedriftens handlingsprogram for konflikter og trakasseringstilfeller

  Bedriften bør sørge for å ha rutiner for håndtering av konflikter, trakassering/seksuell trakassering og utilbørlig opptreden.

 7. Veileder for ledere som får varsel om  mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen

  Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden.

 8. Spørsmål og svar overtid

  Overtid er alt arbeid utover den alminnelige arbeidstid. Reglene kan variere ut fra om man er bundet av tariffavtale eller ikke. Får svar på spørsmål om overtid nedenfor.

 9. Spørsmål og svar om arbeidstid

  Reglene om arbeidstid regulerer blant annet hvor lenge man kan arbeide, om man kan arbeide på søndager og natt, og hva som regnes som arbeidstid og arbeidsfri. Få svar på dine spørsmål i listen nedenfor.

 10. Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

  Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter en øvre grense for arbeidstid som ikke skal overstiges. Arbeid utover den alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid, noe som er gjort i de fleste tariffavtaler hvor ukentlig arbeidstid ofte er satt til 37,5 timer.