Innhold

Artikkelarkiv

 1. Egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon

  NHO har laget en mal for egenerklæring til hjelp for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon som trenger unntak fra karanteneplikten eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.

 2. Samleside om hygienetiltak tilpasset ulike bransjer

  Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. Her finner du en oversikt over noe av det bransjetilpassede materialet som finnes tilgjengelig for NHOs medlemmer.

 3. Artikkel

  Offentlige anskaffelser: Avbestillinger fra det offentlige

  Betaling for ytelser som det offentlige har bestilt.

 4. Artikkel

  Korona og årsmøter i samvirkeforetak

  Fysiske møter kan være problematiske i disse tider. Denne artikkelen omtaler hvilket handlingsrom samvirkeforetak har til å gjennomføre årsmøter uten personlig fremmøte.

 5. Nytt om permittering, sykepenger og omsorgspenger

  Regjeringen og partiene på Stortinget er nå enige om et forlik for en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. I denne artikkelen vil vi gi oversikt over de ulike endringene, og når de trer i kraft.

 6. Smitteverntiltak i arbeidslivet: Hvordan risikovurdere arbeidsplassen

  For å hindre potensiell smitte, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

 7. Artikkel

  Oppsigelse eller heving av arbeidsavtalen?

  Noen bedrifter er nå i en situasjon hvor det er inngått arbeidsavtale med en arbeidstaker uten at arbeidstakeren har tiltrådt arbeidet ennå. Det kan for eksempel være sesongarbeidere. Mange bedrifter har nå et redusert bemanningsbehov som følge av korona-utbruddet, og må permittere og/eller nedbemanne i virksomheten. Spørsmålet er hvordan man skal håndtere de man har inngått arbeidsavtale med, men som ikke har begynt å arbeide.

 8. Webinarer om styrearbeid

  NHO Gründer og Eurojuris Norge har sammen laget webinarer om styrearbeid. Her kan du se følgende opptak: 1) Styret som ressurs – sammensetning, ansvar og honorering 2) Styrets erstatnings- og straffansvar