Innhold

Artikkelarkiv

 1. Slik lager du bedriftens handlingsprogram for konflikter og trakasseringstilfeller

  Bedriften bør sørge for å ha rutiner for håndtering av konflikter, trakassering/seksuell trakassering og utilbørlig opptreden.

 2. Veileder for ledere som får varsel om  mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen

  Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden.

 3. Spørsmål og svar overtid

  Overtid er alt arbeid utover den alminnelige arbeidstid. Reglene kan variere ut fra om man er bundet av tariffavtale eller ikke. Får svar på spørsmål om overtid nedenfor.

 4. Spørsmål og svar om arbeidstid

  Reglene om arbeidstid regulerer blant annet hvor lenge man kan arbeide, om man kan arbeide på søndager og natt, og hva som regnes som arbeidstid og arbeidsfri. Få svar på dine spørsmål i listen nedenfor.

 5. Hvor lang arbeidstid har vi i Norge?

  Arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Loven setter en øvre grense for arbeidstid som ikke skal overstiges. Arbeid utover den alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Det er ikke noe i veien for å avtale kortere arbeidstid, noe som er gjort i de fleste tariffavtaler hvor ukentlig arbeidstid ofte er satt til 37,5 timer.

 6. Energi Norges utvalg

  Her finner du møtedokumenter og referater fra Energi Norges utvalg.

 7. Lay offs

  When the enterprise is not able to employ the employee in a financially sound way, and the situation is of a temporary nature, the employee may be laid off for a period of time. Lay-off means that the employee is released from his/her job and that the employer shall only pay wages for a short period of time. The terms for laying-off employees are not statutory, but included in the Basic Agreement. The rules also apply to enterprises that are not bound by the Basic Agreement.

 8. Hiring of labour

  When may the enterprise use hired workers to cover the need for labour? In most cases enterprises may choose to hire workers instead of using temporary appointments. This, however, does not apply to all the grounds specified in the Act. The rules also differ between hiring from temporary-work agencies and hiring from enterprises other than temporary-work agencies whose object is not primarily to hire out labour.

 9. Dismissal during the trial period

  The trial period allows the employer to assess how well the employee is suited for his/her work, as well as the employee’s professional skill and reliability.

 10. Temporary employment

  The main rule in Norwegian employment law is permanent appointment. In certain cases, however, is it possible to appoint an employee temporarily, for instance when a substitute is needed or the work is of a temporary nature. The law lists a few special situations where temporary appointment is permitted. This guide gives a review of the possibilities that exist, as well as what assessments and moves you have to make to appoint someone temporarily.