Innhold

Artikkelarkiv

 1. Korona

  NHO webinar om hvordan trene hjernen

  Se opptak av webinar med tidligere håndballspiller Anja Hammerseng-Edin og hjerneforsker Ole Petter Hjelle.

 2. Malhjelperen

  Malhjelperen er et verktøy som gir deg veiledning underveis som du skal fylle ut arbeidsavtaler.

 3. Hvordan bestride en sykemelding? (Egenmelding og legeerklæring)

  Dersom arbeidsgiver mener det er god grunn til å betvile at vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan arbeidsgiver unnlate å utbetale sykepenger til arbeidstaker. Her beskriver vi når du kan bestride en sykemelding, hvordan dette gjøres, og hvordan du eventuelt skal påklage NAVs vedtak om arbeidstakers rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

 4. Artikkel

  Yrkesskadeforsikring

  Yrkesskadeforsikring er obligatorisk etter lov om yrkesskadeforsikring.

 5. Artikkel Korona

  Korona og kontrakter

  Utbruddet av koronaviruset kan gjøre at bedriften din ikke mottar varer eller tjenester som er bestilt. Det kan også gjøre at bedriften selv ikke kan levere varer eller tjenester som er solgt. I denne artikkelen får du en kort oversikt over reglene som gjelder, og noen praktiske tips.

 6. Artikkel Korona

  Hvordan håndtere feriepengeutbetaling til permitterte?

  Ferieloven legger opp til en praksis der arbeidstaker får utbetalt feriepenger i de periodene ferie faktisk avvikles. De fleste arbeidsgivere velger likevel å utbetale feriepenger samlet én gang i året (ofte i juni) med samtidig lønnstrekk uavhengig av når ferien avvikles. Hva gjør bedriften når arbeidstaker er permittert, og lønnstrekket ikke kan foretas? Les mer om dette her.

 7. Artikkel

  Blir alle utenlandske arbeidstakere nå stanset på grensen, og må de eventuelt i karantene?

  Etter utbruddet av koronaviruset har det vært nødvendig å innføre strenge regler for hvem som kan reise inn i Norge, og hvilken bevegelsesfrihet utlendinger skal ha i tiden etter innreise.