Innhold

Artikkelarkiv

 1. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør

  Her finner du en nyttig liste over ord og uttrykk ofte brukt i forbindelse med lønnsoppgjør.

 2. Sympatiaksjon

  Sympatistreik og sympatilockout er ulike former for arbeidskamp til støtte for andres arbeidskonflikt. En fellesbetegnelse på denne type arbeidskamp er sympatiaksjon. Sympatistreik er langt mer vanlig enn sympatilockout. Formålet med en sympatistreik er å gi støtte til lovlig arbeidskamp i en annen bedrift. Den konflikten sympatiaksjonen skal støtte omtales gjerne som "hovedkonflikten". Sympatiaksjon er et lovlig unntak fra hovedregelen om fredsplikt i tariffperioden.

 3. Krav til opplæring av AMU-medlemmer

  Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal ha samme opplæring som verneombudet.

 4. Krav til opplæring av verneombud

  Alle verneombud skal ha opplæring som gir god nok kompetanse til å gjøre en god HMS-jobb i bedriften.

 5. Dette gir grunnlag for midlertidig ansettelse

  Loven gir seks forskjellige grunnlag for midlertidig ansettelse. I denne artikkelen gjennomgås de i den rekkefølgen de står i arbeidsmiljøloven § 14-9.

 6. Statistikk for sykefravær i NHO-bedrifter

  NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

 7. Permittering av sykmeldte

  Sykemeldte arbeidstakere har ikke et eget vern mot permittering, og kan i utgangspunktet permitteres. En sykmelding påvirker både hvem som skal betale sykepenger, og hva arbeidstakeren skal motta.

 8. Sosiale medier på jobb

  Sosiale medier har skapt enorme muligheter i mange bedrifter. Kommunikasjon med ansatte, kunder, leverandører og samarbeidspartnere er endret for alltid. Samtidig reiser verktøyene flere vanskelige personvernspørsmål.

 9. Krav til gode statlige tilsyn

  Det offentlige skal føre tilsyn med bedrifter og sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt. NHO har jevnlig kontakt med myndighetene for hvordan dette gjennomføres.